TRIESTE  1973

26.08.2020

Marco Cavallo var en virkelig hest i byen Trieste I ITALIA. Marco vandret daglig med forsyninger fra den åpne byen og inn gjennom porten til det psykiatriske asylet. For de 1200 innlagte pasientene, hvorav 90% var tvangsinnlagte, var Marco symbolet på det de ønsket seg. Da den ble gammel og ikke kunne brukes mer, søkte pasientene om lov til å...

Forholdene i Italia for dem som var innlagt i "psykiatrien" var svært vanskelige frem til 1970. De fleste pasienter som ble innlagt, var under tvangsvedtak og det betød at man ikke kunne gå fritt ut av asylene. Inne bak murer foregikk hele livet. Man mistet borgerrettigheter som det å kunne stemme ved folkevalg.

Kunstnere, overleger, dekaner, fagfolk, pårørende, brukere: Et stor tog førte Den Blå Hesten til byen storstue: Kristiansand Folkebibliotek etter seminaret på Clarion Ernst Hotell 15.okt. 2019. Link til videopptak: