Kunstner Olga Lyulchenko tok i august fatt på å forme Vår blå hest. Den skulle være ferdig til 15. okt. 2019 for å delta i markeringen av et 15-årig samarbeid som har pågått mellom «psykiatrien» i Nord-Italia og med fagfolk og brukere av psykisk helsetjeneste på Agder.