TRIESTE  1973

26.08.2020

Marco Cavallo var en virkelig hest i byen Trieste I ITALIA. Marco vandret daglig med forsyninger fra den åpne byen og inn gjennom porten til det psykiatriske asylet. For de 1200 innlagte pasientene, hvorav 90% var tvangsinnlagte, var Marco symbolet på det de ønsket seg. Da den ble gammel og ikke kunne brukes mer, søkte pasientene om lov til å stelle den og gi den mat «på innsiden» den tiden den hadde igjen å leve.

De lagde en modell av Marco i tre og pappmasjé. De malte hesten lyseblå, fargen på himmelen over dem, som de forbant med frihet og glede. Hesten ble laget inne i et av asylets hus. Da de skulle ha den ut oppdaget de at døren var for smal. De måtte bryte i stykker døren med vindu for å få den ut. I seg selv ble dette et symbol på prosessen som startet i 1973.

Den blå hesten ble tatt med ut i byens gater i fronten av en prosesjon som markerte omleggingen av psykiatrien.

Foto: Mark Edward Smith. Det vakte stor oppsikt da ansatte, pasienter, kunstnere og andre borgere gikk gjennom byen Trieste bak en 4 meter høy blå hest i mars 1973. Fra boka: DEN BLÅ HESTEN (ABUP FORLAG 2019)
Foto: Mark Edward Smith. Det vakte stor oppsikt da ansatte, pasienter, kunstnere og andre borgere gikk gjennom byen Trieste bak en 4 meter høy blå hest i mars 1973. Fra boka: DEN BLÅ HESTEN (ABUP FORLAG 2019)

Den Blå Hesten i Trieste var ikke laget av vannbestandig materiale. Det ble etterhvert laget Blå Hester utenfor flere institusjoner. 

I 2019 var en gruppe fra Rom-Agder og Mental Helse Agder på omvisning på det tidligere asylet i Trieste. Der står nå en stor hest i bronse til minne om det Den Blå Hesten startet for nesten 40 år siden.

Foto: Anne Marie Løland Jensen. Bronseskulptur i Trieste.
Foto: Anne Marie Løland Jensen. Bronseskulptur i Trieste.