Hva markerte Marco Cavallo i 1973?

25.08.2020


Forholdene i Italia for dem som var innlagt i "psykiatrien" var svært vanskelige frem til 1970. De fleste pasienter som ble innlagt, var under tvangsvedtak og det betød at man ikke kunne gå fritt ut av asylene. Inne bak murer foregikk hele livet. Man mistet borgerrettigheter som det å kunne stemme ved folkevalg.